Консултации по ЗБУТ

Изпратете запитване
Услуга

Дейността на „СТМ - Доверие“ ЕООД е насочена към консултиране и подпомагане на работодателите в областта на здравословните и безопасни условия на труд, Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове.

Подпомагаме нашите клиенти при запознаването им с  действащата нормативна уредба в областта на безопасността и здравето при работа и при тълкуването й.

Предлагаме висок професионализъм, коректно отношение и прецизност при съвместната ни работа, които са основа за доверие от страна на нашите клиенти и дългосрочни взаимоотношения.

Част от нашите клиенти

magnifiercross