Оценка на риска на работното място

За нас

„СТМ – Доверие” ЕООД е регистрирана през 2002 година, като част от „Доверие - обединен холдинг” АД с цел да предостави на своите клиенти висококачествени услуги, подпомагащи осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Разполагаме с акредитиран Орган за контрол от вида „С” със сертификат за акредитация рег.№ 130 ОКС (издаден от ИА “БСА”). Органът за контрол извършва контрол на физични фактори на работната среда/микроклимат, изкуствено осветление и шум/и контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V.

Разберете повече за нас
Услуги
Натрупаният опит през годините ни позволи да развием способен екип от професионалисти, чиято основа цел е подпомагане на фирмите във всички аспекти на трудовата медицина.

Трудова медицина - Основни функции

Предоставяне на
образци на документи

Оценка на риска

Измервания

Предоставяме на своите клиенти висококачествени услуги с цел осигуряване здравословни и безопасни условия на труд.

Част от нашите клиенти

magnifiercross