Find out more about us

"STM - Doverie" EOOD was registered in 2002, as part of "Doverie United Holding" AD and re-registered in 2008, with the aim of providing its customers with high-quality services promoting healthy and safe working conditions.
About us

Защо да изберете СТМ Доверие

“СТМ-Доверие” ЕООД има за цел да осигури на своите клиенти висококачествени услуги, промотиращи здравословни и безопасни условия на труд

Нашата служба по трудова медицина осигурява на своите клиенти висококачествени услуги. Ние “СТМ-Доверие” ЕООД винаги сме в подкрепа на нашите клиенти и партьори.

Удовлетвореност на клиентите:
Предоставяме на всички свои клиенти своевременно и компетентно обслужване, основано на дългогодишния ни опит в сферата на трудовата медицина. Подпомагаме работодателите да постигнат високи стандарти при осигуряване на професионално здраве и безопасност.

Ефективна комуникация:
Ясна комуникация между членовете на нашия екип и договорните ни партньори.
Отговаряме своевременно на вашите запитвания и нужди!

Our team

The experience gained over the years has allowed us to create and develop a strong, talented and experienced team of professionals in assisting companies in all aspects of occupational medicine.

Управител “Служба по Трудова медицина - Доверие” ЕООД

Николетa Славова

Магистър по химия и физика

Медицински екип

д-р Иван Паунов

Лекар трудова медицина / Специалност Трудова медицина

д-р Йорданка Кръстева

Лекар трудова медицина

д-р Алексей Кряколов

Лекар трудова медицина

д-р Поля Маринова

Лекар трудова медицина

д-р Биляна Гагова

Лекар трудова медицина

Инженерен екип

инж. Валентин Живков

Ръководител ОКС "Доверие"

инж. Добринка Тодорова

Заместик ръководител ОКС, отговорник по качество и нормативно осигуряване

инж. Иво Андонов

Отговорник метрологично осигуряване

инж. Тодорка Янева

Експерт ЗБУТ

Димитър Пеев

Инспектор електробезопасност

Фронт офис

Рени Христова

Офис мениджър и медицински секретар

Милен Николов

Технически сътрудник

Денка Иванова

Счетоводство и контрол

Certificates

Удостоверение за промяна на регистрацията 032-6 от 28.02.2023.pdf
View
Приложение към удостоверението.pdf
View
magnifiercross