Влага, плесен и здраве – какво трябва да знаем, за да предпазим нашите служители!

Време за четене: 
1 минута

Всички сме запознати с плесените. Всеки е виждал това мъхесто покритие върху хляб или плодове. Но още по-опасно от яденето на развалена храна е вдишването на мухъл.

Спорите и метаболитните продукти на плесените в по-високи концентрации се вдишват чрез въздуха и могат да предизвикат алергични и дразнещи реакции у хората. Многобройни проучвания на въздействието на плесените върху здравето показват, че по принцип всички плесени са способни да предизвикат алергични реакции.

Спорите на плесените се предават чрез движението на въздуха. Те се прикрепят към стените и се размножават там. Така в сградата се появява мухъл. Предпочитаните места на стената са ъглите и влажните зони в близост до пода и прозорците, или дори на тавана. Нерядко пълната степен на заразяване с мухъл се разкрива по време на пролетното почистване на труднодостъпните места на работните помещения. Голямо значение върху възникването му е начина на отопление през зимния период на работните помещения, честотата на проветряване, видът на строителството и др.  За обитателите,  възниква въпросът: Какво да се прави сега?

Използването на биоцидни препарати цели да спре развитието на плесените, след което засегнатият участък да бъде напълно елиминиран. Методът е подходящ в случаите на увредени от плесени твърди и гладки повърхности с ограничени размери.

При избор на този метод, с цел минимизиране на риска от провокиране на възможни здравословни проблеми, дължащи се на действието на активната съставка в използваните биоцидни препарати, е наложително съобразяване с препоръчаните от производителя изискванията за безопасност при работа, които най-общо са следните:

 • Да се следват строго инструкциите за работа с препарата, обозначени на етикета;
 • Да се използват само препарати, разрешени за употреба и закупени от търговската мрежа;
 • Да се използват лични предпазни средства(предпазна маска, ръкавици, защитни очила, защитно работно облекло и др.);
 • Задължително интензивно да се проветрява помещението (отворени прозорци или включена вентилация);
 • Изключително важно е никога да не се смесват различни препарати при работа поради опасност от образуване на токсични газове.

Важно: Химическа дезинфекция или използването на биоциди не се препоръчва като рутинна практика при отстраняването на обширно засегнати от плесен участъци, тъй като при по-чувствителни индивиди въпросните препарати биха могли да провокират здравословни проблеми.

За да се избегне появата на влага и развитието на плесен в сградите е необходимо да се спазват следните правила:

 • Елиминиране на засегнатите от плесен участъци веднага след появата им;
 • Редовно проветряване – кратковременно отваряне на прозорците 2-3 пъти през деня;
 • Използване на вентилатори в санитарните помещения;
 • Поддържане на оптимална температура в помещенията (да не се допуска стаите и стените да изстиват);
 • Винаги и навреме да се отстраняват причините за поява на течове или други проблеми, свързани с поддържането на сградата;
 • При боядисване или ремонти да се използват интериорни материали, съдържащи антимикотични добавки;
 • Редовно почистване и дезинфекциране на влагоадсорбаторите, климатиците и други (ако използвате такива).

   Независимо каква е дейността на дадена компания и в коя област на индустрията оперира тя, качеството на въздуха в помещенията е важен фактор за поддържане на здравословна работна среда, производителни и удовлетворени служители.

Последни новини

magnifiercross